Click for English version

Redacció: Comissió de Comunicació #T4D

La Comissió de Comunicació dels campaments internacionals #T4D ens envien el relat del que han estat aquests primers dies de campaments. Estigueu atentes, anirem penjant més capítols!

Dia 20 de juliol (segon dia)

Després de la primera nit, tots els participants s’han despertat aviat per començar un dia carregat d’activitats, d’aventures i emocions. Tocava doncs, començar a conèixer a les diferents cultures que els envoltaven. Corrent, cantant, jugant, cridant s’anaven apropant maneres de fer i mentalitats diverses per arribar a ser un sol equip, un sol village.

Per la tarda va arribar l’hora de les presentacions, sota una cortina de pluja que va ambientar el moment, els villages es van presentar com a un únic equip transformat en una màquina cooperativa, a través de cançons on barrejaven idiomes, o fent un harlem shake. I poc a poc les diferencies culturals van anar desapareixent

Tot i que el temps ens va posar a prova, l’organització, els alliberats, els monitors i els participants vam unir forces per a què el dia acabés sent un èxit.

Dia 21 de juliol (tercer dia)

El campament es va aixecar i tant els participants, com els monitors i alliberats van unir forces per reubicar les tendes. Les activitats es van dur a terme amb total normalitat fins a mig dia quan el temps se’ns va posar el contra i va sacsejar la zona amb força. Tot i així, no vam perdre la motivació i ho vam viure com una vertadera aventura, on tots vam aportar el nostre granet de sorra per no perdre la calma i esperar a que millorés el temps. Finalment vam poder dormir secs i calents per tal d’agafar el matí següent amb les mateixes ganes que el primer dia.

Dia 22 de juliol (quart dia)

Tota l’aventura d’ahir ha estat recompensada amb un dia càlid i assolellat on hem pogut gaudir al màxim dels paisatges i els jocs exteriors. Les relacions interculturals entre els participants cada cop són més fortes. La conseqüència és que les iniciatives comencen a sortir espontàniament, com per exemple, la d’un grup de zombies que ha atacat el campament.

Tot i això, per la tarda el campament ha viscut uns moments molt durs en un acte en el que s’ha recordat l’atemptat terrorista que va passar a Utoya (Noruega) el 22 de juliol d’ara fa dos anys. L’organització afectada per aquest incident era molt propera als nostres companys de Noruega i per això hem volgut compartir aquest moment amb ells.

Avui fa dos anys de la massacre i la bomba a Noruega. Volem recordar a les persones que van morir o van ser afectades per aquest fet.
L’horrible incident va ser portat a terme per un extremista de dretes que va atacar a un campament juvenils com els nostres.
Va matar 77 joves. Imagineu que això passes al nostre campament, seria com si matessin a una tercera part dels que estem aquí.
L’home estava en contra de la llibertat de pensament i la diversitat cultural.
Aquest és un dia nacional de dol a Noruega. Seguidament cantarem una cançó, però primer, siusplau compartirem amb vosaltres un minut de silenci, gracies.”

 

Authors: #T4D Communication Team

The Communication Team tell us what happened in the first days of #T4D international camp. Stay tunned, we will publish more episodes very soon!

20th of July  (Second day)

After the first night, all the participants wake-up quite early in order to begin a day full of activities, adventures and emotions. It was time to start learning about each other cultures. Running, singing, playing and shouting we were building a great team, in one big village.

In the afternoon there was time for the presentations. With the atmosphere that creates a rain curtain, all the villages presented themselves to the rest of the camp singing songs mixing different languages or doing a harlem shake. Step by step our differences where banished and this left space for building friendship.

Even if the weather was challenging us, the organization team, staff, leaders and participants joined their forces in order to finish a successful day.

21st od July (Third day)

The camp woke up and the participants, leaders and other people from commissions joint forces to relocate the tents again. We could do the activities normally until the afternoon when the weather got bad and started the rain. Despite this we didn’t lose motivation and we lived out this moment as an adventure for all. We all made an effort to keep calm and carry on and then waited until the weather got better. At the end of the day we all slept in dry and warm sleeping bags to ensure that during the next day we would have the strength, resolve and energy we had on the first day.

22nd of July (Fourth day)

The great adventure times that we had yesterday has been rewarded with a warm and sunny day and today we have been able to enjoy the landscape and play games. The international relationship between the participants is getting stronger and stronger everyday. The consequences are that new and interesting initiatives arise spontaneously (for example, the idea about a zombies attack to the camp has spread).

Today is an important day for reflection and to remember why we have these camps. On this date in 2011 there was a heinous terrorist attack in Utoya, Norway. The organization affected are our very close friends and on this day we want to share our love and support with them and to continue to celebrate diversity, togetherness and the great things we can achieve together in IFM-SEI.

Today, it has been two years since the massacre and bomb in Norway. We want to remember the people who died and the people who were affected by it.
The horrible incidence were about that one right-wing extremist man attacked a political youth camp like one we have here.
He killed 77 children. Imagine that happening in our camp. It would have been about on third of this camp.
The man who did this was against free speech, multi-cultural backgrounds and diversity.
This is a national day of mourning in Norway. Afterwards, we are going to sing a song but first: please share a minute of silence with us. Thank you.”