Amb aquest nou recurs podràs entendre com funciona la distribució econòmica d’Esplac.
  • Què és la distribució?
  • Com funciona?
  • Com es justifica? (factures + comprovants de pagament)
  • La liquidació

És un document que s’actualitza anualment amb les dates del curs (dia màxim per presentar factures, justificants, certificats, etc.). És per això que cada cop que el necessiteu us recomanem venir aquí i consultar-ho en aquest botó: