El passat dimarts 12 de març, la Berta Mundó Fontdeglòria, representant el Moviment Laic i Progressista, compareixia a la Comissió d’Infància del Parlament explicar la tasca de les nostres entitats i expressar el nostre posicionament envers el Pacte per a l’Infància i Adolescència proposat per la Generalitat.

Des del Moviment Laic i Progressista valorem positivament trobades com les d’aquest dimarts, que posen la infància en l’agenda política. Entenent la participació dels infants com una de les principals aportacions que fa la Convenció dels Drets dels Infants de les Nacions Unides, trobem a faltar la veu dels infants en l’elaboració d’aquest pacte.

La compareixença va remarcar la importància de reivindicar els Drets Humans i els Drets dels Infants en un moment com l’actual, de retrocés de les llibertats individuals, retallades socials i d’afebliment de la democràcia. És per això que defensem que aquest Pacte d’Infància, un cop signat, ha de ser real. Hi ha d’haver la voluntat i el compromís polític d’acomplir-lo i ha de garantir que totes les decisions que es prenguin en relació als infants estiguin orientades a assolir el seu interès superior i no perseguint els interessos particulars de ningú.

I, en qualsevol cas, el que sí volem és que des de tots aquests espais es compti amb la tradició de l’associacionisme educatiu que realitzen esplais i agrupaments escoltes des del voluntariat. Som agents educatius que treballem amb i per la infància des de fa molts anys, que promovem la defensa dels Drets dels Infants i que hem de tenir un paper en aquest pacte. No només pel pacte en si, sinó per garantir la veu dels esplais i agrupaments com a agents educatius corresponsables de l’educació dels infants que som i agents de construcció ciutadania d’aquest país.

En aquest extracte destaquem algunes de les parts més representatives i, si ho preferiu us convidem a fer-ne la lectura completa. També podeu veure-la en el següent vídeo.