Esplais Catalans, com a entitat que treballa des del voluntariat per la transformació social des de l’àmbit de l’associacionisme educatiu defensem un sistema educatiu públic, laic i de qualitat. És per això que a la última assemblea general ordinària vam aprovar una resolució en la que afirmàvem que els esplais estem compromesos amb l’Educació.

Apostem per una xarxa que garanteixi el dret a l’educació pública d’infants i joves des de l’escola bressol fins a la universitat, sense cap discriminació de gènere, origen o posició socioeconòmica. Volem una escola participativa, amb una gestió democràtica, amb recursos i finançament adequats i on les persones treballin en condicions laborals dignes. A més, defensem el model d’immersió lingüística i volem que el català continuï sent la llengua vehicular i de cohesió del nostre sistema educatiu.

Per tots aquests motius, Esplais Catalans, juntament amb més de 50 entitats, ens adherim a la campanya per presentar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) d’Educació al Parlament de Catalunya. Apostem per elaborar una nova Llei d’Educació que s’assenti en unes bases totalment diferents de les que porta desplegant la LEC des de fa 5 anys, que ha permès la ingerència dels interessos privats en els espais educatius.

Els esplais, defensem l’educació pública, laica, catalana i de qualitat!

Aquest és el text de la proposició de Llei del Sistema Educatiu de Catalunya que planteja la ILP.