El passat 8 de febrer es va realitzar un taller formatiu destinat a les monitores dels esplais d’Esplac per treballar la salut mental i emocional.

La formació que va tenir lloc a l’esplai GMM (Lluisos de Gràcia) estava organitzada pel Consell Nacional de Joventut de Catalunya  i realitzada per l’entitat Obertament. Els objectius d’aquest taller formatiu eren:

  • Acabar amb els prejudicis i el tabú que existeix al voltant del malestar mental.
  • Reflexionar sobre les emocions, la seva gestió, el benestar i el malestar emocional.
  • Dotar d’eines per a que es promogui l’associacionisme juvenil amb espais lliures de prejudicis sobre la salut mental.

Els tallers proposats van estar basats en una metodologia participativa, a través de dinàmiques i activitats grupals van introduir conceptes teòrics sobre estigma i discriminació en salut mental.
Per altra banda, el taller també va ser un espai on compartir eines i recursos entre els diferents esplais participants; per tal de reduir els prejudicis i tenir cura de la nostra salut mental i emocional dins els espais associatius.
Va ser molt enriquidor per als esplais tenir un espai per debatre i tractar la salut mental i emocional des d’una mirada inclusiva per construir espais lliures de prejudicis i tabús!