Els esplais d’Esplac eduquem a infants i joves des del voluntariat mitjançant el treball dels drets dels infants. La promoció i sensibilització han sigut i segueixen sent un tret diferencial de la feina que duem a terme. Considerem essencial posar en valor els drets que tenen els infants: cal que els coneguin i els puguin posar en pràctica. Perquè tenir drets només serveix per poder-los exercir o poder-los reivindicar en el cas que se’t limitin.

Actualment a Catalunya, hem assumit que l’etapa des dels 0 fins als 18 anys és una etapa diferent i amb unes particularitats molt concretes que cal treballar. Però malgrat aquest fet, no es permet que els infants es puguin desenvolupar en tota la seva amplitud. Segurament tenim assumit que en aquestes edats son més vulnerables i necessiten una certa protecció del món adult, la qual cosa no deixa de ser certa. Però això no ha de fer que perdem oportunitats, vivències o aprenentatges que cal que es visquin i s’experimentin en aquestes edats.

Per una banda se’ls tracta en funció del que seran en un futur, cosa que fa que els sotmetem a una pressió excessiva (dies llarguíssims i setmanes plenes d’activitats). Per altra banda, tot i tenir drets garantits, tenen unes limitacions brutals per poder-los exercir: vivim en espais que no estan pensats per a què hi visquin infants i joves, no participen de la vida col·lectiva com a uns ciutadans més, no tenen veu,…

I estem parlant de drets que tenen infants i joves pel sol fet de ser-ho. Massa sovint lliguem el debat de drets al de deures i, malgrat tots dos son necessaris en el fet comunitari, no podem oblidar parlar dels drets que tenim per ells mateixos.

Espai de llibertat i ciutadania

A l’esplai, eduquem a través dels drets dels infants més enllà del 20-N. Eduquem tots els dissabtes del curs, d’excursió, colònies i campaments. Mitjançant el joc, com a principal eina pedagògica, els monitors i monitores executen els projectes educatius que tenen tots i cadascun dels esplais. És a través del joc que treballem amb els infants quins drets tenim i, el que és més important, els portem a la pràctica.

A l’esplai, els infants participen de la vida quotidiana. Participar no només vol dir donar la teva opinió sinó que vol dir saber escoltar i ser escoltat i escoltada, aprendre a formar part d’un col·lectiu, estar informat/da, i poder i saber assumir responsabilitats.

A l’esplai, acompanyem als infants i joves en el camí de la creació d’una pròpia identitat, d’aprendre a treballar en equip i de descobrir el món que ens envolta. Els mostrem diferents opcions i posem les eines necessàries per tal de què puguin escollir les que més els convingui.

L’esplai per nosaltres és un espai de llibertat i de ciutadania; per esdevenir ciutadans amb drets no cal esperar a tenir 18 anys. Els infants i joves tenen opinió, tenen veu i poden assumir responsabilitats. Per això diem que més que ciutadans del futur son ciutadans del present; i no podem entendre ser ciutadà sense que això vagi lligat a tenir uns drets garantits i poder-los exercir.