L’esplai és una escola de ciutadania per a infants, joves, famílies, monitors i monitores; a l’esplai fem promoció de la igualtat, la llibertat, la participació associativa i eduquem en els drets dels infants. És per això que volem que l’esplai sigui conegut i reconegut com a referent educatiu, ja que des d’Esplais Catalans defensem el valor de la tasca dels esplais laics, voluntaris i associatius en la construcció d’una societat més justa i igualitària.

Una de les formes d’aquest reconeixement passa pel suport de les institucions al projecte dels esplais. N’és una mostra el projecte Connecta que realitzem des de l’any 2010 amb Acció Escolta de Catalunya. Aquest projecte té per objectiu reconèixer la tasca social i educativa que realitzen els esplais i agrupaments de Barcelona per als infants i joves de la ciutat. Aquest objectiu es tradueix facilitant la participació d’infants a l’esplai a partir un recolzament econòmic de l’Ajuntament de Barcelona als esplais. El resultat és poder garantir que tots els infants i joves de Barcelona poden accedir a l’activitat ordinària i d’estiu dels esplais i agrupaments.

El criteri per assignar aquestes dotacions econòmiques, que gestionen els esplais directament, es basa en donar suport a infants en risc d’exclusió social, ja sigui per necessitats educatives especials o que pertanyen a  famílies amb una situació econòmica feble, monoparentals o famílies nombroses.