Inclusió
i diver-
sitat

Descripció

Aquest curs 2021-22 ens centrarem en l’acompanyament de la Salut Mental en l’àmbit del lleure, amb la idea de començar el disseny d’un protocol per als esplais que veurà la llum el 2023. A la vegada seguirem organitzant les Jornades d’Interculturalitat juntament amb l’Escola Lliure el Sol i la Fundació Ferrer i Guàrdia.

Objectius
  • Millorar la formació sobre inclusió i diversitat: creiem que és fonamental oferir una base formativa sòlida sobre inclusió i diversitat a totes les persones participants d’Esplac. Entenent la inclusió com un procés, és molt important assegurar una base teòrica compartida.
  • Ordenar i revisar els recursos d’Esplac en matèria d’inclusió i diversitat. Fer un anàlisi dels recursos disponibles per tal de fer difusió dels que ja tenim i posar-los a l’abast de les persones participants i, alhora, detectar quins falten.
  • Incidir en les activitats ordinàries d’Esplac per tal d’incorporar una perspectiva inclusiva.
  • Oferir un espai de suport i acompanyament pels esplais en matèria d’inclusió i diversitat, al qual recórrer quan tinguin dubtes o inquietuds.
Contacte

bagesbergueda@esplac.cat

Recursos

Notícies relacionades