Durant la passada reunió de Sector del Vallès aquest febrer vam dur a terme el segon debat sobre la divisió del nostre sector, aprovada en el Pla de Treball del curs.

El Sector Vallès compta actualment amb 19 esplais repartits en dues comarques (el Vallès Oriental i el Vallès Occidental). Ha estat al llarg d’aquests últims anys quan el sector ha crescut més notablement i sembla que seguirà fent-ho.

Aquest fet, juntament amb la mala comunicació entre els Vallesos, la massificació de les activitats, la baixa participació en algunes comissions, la dificultat de poder fer una bona atenció a tots els esplais… Va fer que alguna vegada tinguéssim el debat de si partir-nos en dos sectors o no, sense arribar a cap conclusió.

Finalment, al Pla de Treball aprovat a l’Assemblea General del Sector del mes d’octubre vam acordar que, al llarg d’aquest curs portaríem a debat quin era l’estat del sector i quina perspectiva de futur hi veiem: si seguir treballant com un sol sector, o per contra, si volíem dividir-nos per tal de millorar la cohesió, l’atenció personalitzada, les activitats i el nostre dia a dia al sector.

Al desembre, durant la reunió de sector, vam arribar a la conclusió que preferíem més qualitat a quantitat, i que per tant, la millor opció per a poder garantir una bona atenció personalitzada i una bona participació a les activitats, era la divisió en dos sectors més petits.

Així doncs, durant la reunió de sector de febrer vam començar a definir, a partir d’una enquesta que havien omplert els esplais, com ens volíem separar i quines activitats volíem fer juntes o separades els dos nous sectors.

Després d’un llarg i intens debat, vam arribar a l’acord que, a partir de la reunió de sector de juny, actuarem com dos sectors separats per tal de construir un pla de treball per cada sector, de manera que després d’aprovar la dissolució del sector Vallès i la creació dels dos nous, a l’AGO 2017 d’Esplac es pugui ratificar la nostra decisió.

Una dels principals acords presos va ser que partirem des de la perspectiva de treball de 2 sectors independents, fent cadascun les seves activitats i que, en cas que sorgís la inquietud, ens podríem posar d’acord per realitzar alguna activitat conjunta, igual que fan la resta de sectors d’Esplac. Tot i així, finalment es va decidir que les comissions actuals de treball decidiran si volen doblar-se o continuar unides quan hi hagi dos nous sectors.