El passat diumenge 2 d’Octubre a Barberà s’hi van reunir 9 esplais del Vallès per celebrar l’assemblea general ordinària, l’espai més important de decisió a nivell de sector.

A l’assemblea es va aprovar la memòria del curs passat, es va validar l’informe de gestió de l’EGS i es va aprovar el Pla de Treball pel curs 2016-2017, amb 4 esmenes incorporades. En total van ser presentades 6 esmenes, proposant canvis de dates i ubicacions de trobades i creacions de noves comissions. Destaquem especialment l’aprovació de l’esmena que feia referència a la creació d’una nova comissió de gènere al sector, impulsada per unes quantes monitores.
També vam aprovar la creació d’una comissió per revisar el procés d’elecció de l’EGS, a petició de l’esplai Eixam.

Com és habitual, també va ser l’espai d’elecció del nou Equip General del Sector. Van ser reelegides les quatres persones que ja en formaven part: la Irene Nadal de l’esplai Guai!, la Carmen Alonso del Sarau, la Marina Juárez i el Miki Rueda de l’Eixam. A més a més, l’equip s’amplia amb la incorporació de la Patri Ruta del Piolet i l’Alícia Flores de La Fera.

Un cop elegides, les membres de l’EGS van celebrar una tancada durant tot el dia el passat 12 d’Octubre, on van començar a concretar totes les accions i propostes del pla de treball i l’atenció personalitzada als esplais. També van decidir la manera d’organitzar-se durant el curs i van preparar les properes reunions.

A la propera reunió de sector aprovarem, si s’escau, el pressupost i començarem a encarar conjuntament l’AGO d’Esplac. Com el Vallès no hi ha res!