Us presentem la graella de possibles intercanvis i campaments internacionals per l’estiu 2013. Molts dels projectes estan per acabar de definir, però us n’avancem continguts i dates. Si us interessa participar en algun dels projectes, heu de fer els següents passos:

1. Decidir-ho abans del 14 de gener de 2013.
2. Fer una llista de quines 3 activitats us interessen per ordre de preferència
3. Fer un correu electrònic a la Coordinadora de Projectes del vostre Sector, posant en còpia internacional@esplac.cat

Si hi ha novetats, anirem actualitzant la graella.