L’hora de menjar és un moment de trobada en el qual satisfem les necessitats bàsiques d’alimentació, però també un espai de relació, de convivència i de treball d’hàbits saludables. Sigui amb taules o en rotllana a terra, a l’esplai els àpats són qüestió de tots i totes; avui us n’expliquem dues bones pràctiques.

A l’esplai, el moment de menjar és on aprenem vivencialment a través del quotidià; és important posar atenció en les oportunitats educatives que apareixen i cal que comptem amb la participació activa d’infants i monitors i monitores parant taula, servint o assumint els torns de neteja.

A l’esplai Ger fan roda de tasques (menjador, lavabos, exterior, habitacions, revista). Les assumeixen per equips, integrats per infants dels diferents grups d’edat de l’esplai. Aquests es posen un nom inventat i tenen un monitor o monitora que els acompanya. La tasca de menjador consisteix a parar taula i recollir la sala després. Durant els àpats, els infants poden seure on vulguin.

Al principi de les colònies, l’esplai Penyes Altes fa un taller, emmarcat dins l’ambientació de l’activitat i en el qual cada infant i cada monitora es fabrica un element o objecte que el representa. A l’hora de parar taula, els infants reparteixen aquests elements a l’atzar pels diferents plats de tal manera que, quan arriba el moment d’entaular-se, cadascú es situa on hi ha el seu objecte. Així mai s’asseuen de la mateixa manera i cadascú comparteix cada àpat amb infants i monitores diferents.

L’hora de menjar també és un moment on treballar la consciència de grup i la pertinença a l’esplai. Ja vam comentar que les cançons i la música són una eina important: cantant una cançó de “bon profit” quan estiguem totes servides, ens pot fer ser més conscients que és important compartir i començar a menjar plegades.

A l’esplai, especialment a activitats com els campaments, les colònies o les rutes, ens hem de parar atenció com treballarem aspectes vinculats als hàbits i als espais quotidians. Com seuran els infants? I els i les monitores? Qui servirà el menjar? Qui ha de recollir i netejar l’espai i els estris? Quina ha de ser l’actitud que esperem durant aquest espai? Establirem normes? Com? Quines?… tot això marca el nostre projecte educatiu.

De la mateixa manera, en aquests espais els monitors i monitores esdevenen referents i per això hem d’actuar amb coherència amb el nostre projecte educatiu.

Què us semblen aquestes idees? Ens expliquem atres maneres de dinamitzar el moment dels àpats?

Bona feina, esplais Ger i Penyes Altes!