L’Esplaiot és la revista de l’Esplai la Fera, s’entrega a les famílies dues vegades a l’any. És un recull de les experiències més significatives viscudes al llarg del curs, on monitors, infants i famílies poden dir-hi la seva. L’equip de monitores concep l’Esplaiot com un espai de participació per a les famílies i infants, així com també, un instrument de comunicació per expressar tot allò que fan, juntament amb els seus pensaments i les seves opinions. També els hi agrada veure-ho com una eina formativa que té com a finalitat millorar el funcionament de l’entitat, a més de donar a conèixer el projecte educatiu i la seva aplicació a la pràctica a les famílies.

Les monitores realitzen un guió amb els temes que creuen més adequats i demanem als infants i les famílies que participin en el procés de redacció fent textos, articles d’opinió, dibuixos, etc. Fent així que sigui important i necessària la participació de tots i totes, fent  treball cooperatiu de tots els agents que donen significat a l’esplai.

En definitiva, l’Esplaiot és un instrument molt útil per a donar a conèixer la funció educativa de l’esplai, donar-hi significat i rellevància, i esdevenir un punt de cohesió per a tots els integrants del projecte educatiu. Com s’expressa a la portada de la revista: ” L’esplaiot és la veu de l’esplai”.

I vosaltres, teniu revista a l’esplai? Com treballeu la participació d’infants i famílies dintre la vostre entitat?

Molt bona feina esplai La Fera!

L’Esplaiot és la revista de l’Esplai la Fera, s’entrega a les famílies dues vegades a l’any. És un recull de les experiències més significatives viscudes al llarg del curs, on monitors, infants i famílies poden dir-hi la seva. L’equip de monitores concep l’Esplaiot com un espai de participació per a les famílies i infants, així com també, un instrument de comunicació per expressar tot allò que fan, juntament amb els seus pensaments i les seves opinions. També els hi agrada veure-ho com una eina formativa que té com a finalitat millorar el funcionament de l’entitat, a més de donar a conèixer el projecte educatiu i la seva aplicació a la pràctica a les famílies.

Les monitores realitzen un guió amb els temes que creuen més adequats i demanem als infants i les famílies que participin en el procés de redacció fent textos, articles d’opinió, dibuixos, etc. Fent així que sigui important i necessària la participació de tots i totes, fent  treball cooperatiu de tots els agents que donen significat a l’esplai.

En definitiva, l’Esplaiot és un instrument molt útil per a donar a conèixer la funció educativa de l’esplai, donar-hi significat i rellevància, i esdevenir un punt de cohesió per a tots els integrants del projecte educatiu. Com s’expressa a la portada de la revista: ” L’esplaiot és la veu de l’esplai”.

I vosaltres, teniu revista a l’esplai? Com treballeu la participació d’infants i famílies dintre la vostre entitat?

Molt bona feina esplai La Fera!

L’Esplaiot és la revista de l’Esplai la Fera, s’entrega a les famílies dues vegades a l’any. És un recull de les experiències més significatives viscudes al llarg del curs, on monitors, infants i famílies poden dir-hi la seva. L’equip de monitores concep l’Esplaiot com un espai de participació per a les famílies i infants, així com també, un instrument de comunicació per expressar tot allò que fan, juntament amb els seus pensaments i les seves opinions. També els hi agrada veure-ho com una eina formativa que té com a finalitat millorar el funcionament de l’entitat, a més de donar a conèixer el projecte educatiu i la seva aplicació a la pràctica a les famílies.

Les monitores realitzen un guió amb els temes que creuen més adequats i demanem als infants i les famílies que participin en el procés de redacció fent textos, articles d’opinió, dibuixos, etc. Fent així que sigui important i necessària la participació de tots i totes, fent  treball cooperatiu de tots els agents que donen significat a l’esplai.

En definitiva, l’Esplaiot és un instrument molt útil per a donar a conèixer la funció educativa de l’esplai, donar-hi significat i rellevància, i esdevenir un punt de cohesió per a tots els integrants del projecte educatiu. Com s’expressa a la portada de la revista: ” L’esplaiot és la veu de l’esplai”.

I vosaltres, teniu revista a l’esplai? Com treballeu la participació d’infants i famílies dintre la vostre entitat?

Molt bona feina esplai La Fera!

L’Esplaiot és la revista de l’Esplai la Fera, s’entrega a les famílies dues vegades a l’any. És un recull de les experiències més significatives viscudes al llarg del curs, on monitors, infants i famílies poden dir-hi la seva. L’equip de monitores concep l’Esplaiot com un espai de participació per a les famílies i infants, així com també, un instrument de comunicació per expressar tot allò que fan, juntament amb els seus pensaments i les seves opinions. També els hi agrada veure-ho com una eina formativa que té com a finalitat millorar el funcionament de l’entitat, a més de donar a conèixer el projecte educatiu i la seva aplicació a la pràctica a les famílies.

Les monitores realitzen un guió amb els temes que creuen més adequats i demanem als infants i les famílies que participin en el procés de redacció fent textos, articles d’opinió, dibuixos, etc. Fent així que sigui important i necessària la participació de tots i totes, fent  treball cooperatiu de tots els agents que donen significat a l’esplai.

En definitiva, l’Esplaiot és un instrument molt útil per a donar a conèixer la funció educativa de l’esplai, donar-hi significat i rellevància, i esdevenir un punt de cohesió per a tots els integrants del projecte educatiu. Com s’expressa a la portada de la revista: ” L’esplaiot és la veu de l’esplai”.

I vosaltres, teniu revista a l’esplai? Com treballeu la participació d’infants i famílies dintre la vostre entitat?

Molt bona feina esplai La Fera!