L’economia de l’esplai és bàsica per desenvolupar el nostre projecte. Ens proporciona part dels recursos que necessitarem per dur a terme les activitats. Per això us presentem la bona pràctica de l’Isard Flor de Neu, que ha treballat molt la gestió econòmica de l’esplai.

Qui porta l’economia? 

La majoria d’esplais assignem un tresorer o una comissió econòmica que s’encarregarà de fer el seguiment anual dels moviments de diners, tant ingressos com despeses. Ha d’anar informant l’entitat del seu estat econòmic, i donar suport a la presa de decisions de tot l’equip.

Treballem el relleu!

La tresoreria s’ha de conèixer i portar al dia, i això requereix un aprenentatge. Per això, a l’Isard Flor de Neu l’economia la porten conjuntament dues persones, per anar fent relleu. A més, han elaborat un protocol sobre com es gestiona l’economia de l’esplai per complementar-ho.

Fem partícep a tot l’equip! 

El fet que hi hagi un tresorer o comissió no vol dir que aquestes persones hagin d’assumir la presa de decisions en termes econòmics: aquesta ha de venir per part de tot l’equip i la tresoreria s’ha d’encarregar de fer-ne el control i seguiment. A l’Isard Flor de Neu, el pressupost l’elabora tot l’equip, amb l’ajuda d’un projector i veient el que es va gastar a cada partida l’any anterior com a referència. Tenen també una economia centrala cada grup d’edat hi ha un responsable econòmic, a qui es donen els diners cada trimestre. Aquesta persona ha de tornar el canvi i els tiquets i factures amb el concepte anotat al final del trimestre.

Fem una gestió responsable de recursos!

Esplais Catalans incorporem l’ètica al dia a dia de la gestió econòmica de l’entitat, a més de dotar-nos d’eines que ens facilitin la cerca de noves fonts de finançament d’acord amb els nostres valors. Ja hem parlat a altres bones pràctiques sobre campanyes econòmiques, compres i consum sostenible. A l’Isard Flor de Neu aprofiten les tancades i reunions per debatre on compraran allò que necessiten, intentant tenir el material fungible dels llocs escollits, evitant-ne d’altres i prioritzant sempre els comerços locals.

Al banc de recursos podeu consultar eines per gestionar l’economia de l’esplai. Recordeu que podeu demanar càpsules formatives i assessoraments a través dels coordinadors de projectes i Equips Generals del vostre Sector!

Esperem que l’article us pugui donar eines i idees. Moltes gràcies per compartir aquestes pràctiques amb nosaltres, Isard Flor de Neu!