Hem iniciat el curs recollint idees de com els infants, els joves i els monitors volem que sigui l’Esplaiada per a fer-la un espai real de participació; només cal fer un cop d’ull a les diferents pràctiques que fan els esplais per agafar idees per a treballar-ho!

El dia a dia dels esplais es poden observar un munt de bones pràctiques participatives: des de l’inici de curs, recollint idees i expectatives; dissabte a dissabte, consensuant les normes que cal seguir i resolent els conflictes que sorgeixen; fins al final de curs, fent valoracions i propostes de millora.

Les colònies són un bon espai per posar en joc la participació. A l’esplai Peti Ki Peti (La Palma de Cervelló) els infants de cada grup ja estan plantejant quins són els objectius que volen assolir. També es decideixen a molts esplais les activitats d’estiu per consolidar tots els aprenentatges que s’han anat adquirint al llarg del curs, des del disseny del menú de la travessa, com fan els joves del Geps (Santpedor), fins l’organització de la ruta amb els suport dels monitors com fan els joves de l’esplai Xiruques (Casserres).

Les famílies són un agent important que podem implicar a l’hora de treballar la participació infantil. Al Guspira (Martorell), el carnaval és un projecte que es fa conjuntament amb les famílies buscant diferents espais on infants, monitors i famílies puguin participar.

A vegades, la participació va més enllà de l’esplai i arriba a la ciutat. L’esplai Piolet (Barberà del Vallès) ha promocionat la creació d’un consell dels infants a nivell local on els infants debaten i decideixen sobre com volen que sigui la seva ciutat.

Com ho treballem?

La participació és una habilitat que cal anar aprenent pas a pas, creant espais propers als infants i joves on puguin dir la seva sobre els temes que més els preocupen i interessen, tot treballant les habilitats que cal desenvolupar per poder participar (com l’empatia, la identitat o la capacitat de raonar).

Com a monitors i monitores, cal que no creem expectatives sobre allò que pugui sorgir d’un procés participatiu, deixant espai a que passin coses que no esperem i, sobretot, tirar endavant qualsevol de les propostes que es consensuïn (per petites que semblin) per a que els infants i joves posin en valor la participació i tot allò que poden arribar a fer per ells mateixos.

Al Banc de Recursos trobareu diferents eines per treballar la participació a l’esplai i aprendre’n més, demanant formacions al sector, càpsules formatives i assessoraments posant-vos en contacte amb les coordinadores de projectes i Equips Generals del Sector.