Per tots és sabut que l’etapa de monitors i monitores a la nostra vida tard o d’hora, s’acaba i que el treball que hem anat fent per l’entitat no ha de marxar amb nosaltres. Per això, els esplais necessitem treballar el relleu generacional i ens cal saber coses com fer traspassos d’informació  o com dotar els i les joves de l’entitat amb les eines necessàries per fer de monitor o monitora. Tot seguit veurem com els esplais Movi de Sarrià de Barcelona, la Peti ki Peti del Baix Llobregat i el Piolet del Vallès treballen el relleu a l’esplai.

 • Movi de Sarrià i l’equip d’Iniciació

“Iniciació” és un equip de monitors que vetlla per la formació de monitors i premonitors de l’esplai així com donar de nous recursos per tot l’equip de monitors. Aquesta formació tracta tant explicar com funciona l’esplai, com les eines pedagògiques que tenim o que ens manquen.  L’equip d’Iniciació esdevé un referent pels premonitors i s’encarreguen de mantenir-los vinculats a l’esplai durant el temps que són “Joves” i per tant no tenen monitors. Normalment a aquesta fase d’iniciació hi ha monitors que no porten grup de nens/es i es poden ocupar d’obtenir una visió global de l’esplai.

Si en voleu saber més podeu consultar el dossier sobre relleu del Movi de Sarrià.

 • Peti Ki Peti i l’acompanyament dels pre-monitors i pre-monitores

A l’esplai Peti Ki Peti, el curs en que els joves fan 18 anys, passen a ser part activa del grup de monitors, amb tots els drets i deures però no amb les mateixes responsabilitats. Formen un grup anomenat “Pre-monitors” i porten també un grup d’edat dintre de l’esplai. Cada pre-monitor, té un monitor referent amb més experiència a l’esplai per ajudar-lo a trobar el seu lloc i donar-li recolzament. Aquest monitor de referència, també comparteix grup de dissabte amb el seu pre-monitor. Els objectius sobre relleu a treballar amb els pre-monitors i pre-monitores s’estableixen partint d’un anàlisi tant del moment que està passant l’esplai i l’equip de monitores i monitors.

 • El Piolet i l’assessorament sector Vallès

L’esplai El Piolet està duent a terme un procés de relleu amb bastant èxit i amb metodologies diferents als dos exemples anteriors. Després de detectar un problema de relleu a l’esplai, el punt d’inflexió pel Piolet va ser l’assessorament que van rebre dels esplais del sector en una barbacoa temàtica sobre relleu. En aquesta vàren assistir 5 esplais i, en format taula rodona, van anar intercanviant les experiències i dificultats que cadascú es trobava en el relleu. Després d’aquest intercanvi d’experiències, un punt fort que ha treballat el Piolet ha estat el relleu vingut de fora de l’esplai, és a dir, no del grup de joves (que en el seu cas comprén joves de 15 i 16 anys), sinó d’amistats i coneguts dels monitors i monitores.
És una experiència que ens recorda que no només existeix el relleu des de dins de l’entitat, perquè tot i no tenir joves d’edat suficient, el relleu pot venir des de fora. I a més, posa de manifest el gran sentit que té fer xarxa i intercanviar experiències entre els esplais.

Bona feina esplai Movi, Peti i Piolet! I vosaltres treballeu el relleu? Com ho feu al vostre esplai? Expliqueu-nos-ho als comentaris! Per tots és sabut que l’etapa de monitors i monitores a la nostra vida tard o d’hora, s’acaba i que el treball que hem anat fent per l’entitat no ha de marxar amb nosaltres. Per això, els esplais necessitem treballar el relleu generacional i ens cal saber coses com fer traspassos d’informació  o com dotar els i les joves de l’entitat amb les eines necessàries per fer de monitor o monitora. Tot seguit veurem com els esplais Movi de Sarrià de Barcelona, la Peti ki Peti del Baix Llobregat i el Piolet del Vallès treballen el relleu a l’esplai.

 • Movi de Sarrià i l’equip d’Iniciació

“Iniciació” és un equip de monitors que vetlla per la formació de monitors i premonitors de l’esplai així com donar de nous recursos per tot l’equip de monitors. Aquesta formació tracta tant explicar com funciona l’esplai, com les eines pedagògiques que tenim o que ens manquen.  L’equip d’Iniciació esdevé un referent pels premonitors i s’encarreguen de mantenir-los vinculats a l’esplai durant el temps que són “Joves” i per tant no tenen monitors. Normalment a aquesta fase d’iniciació hi ha monitors que no porten grup de nens/es i es poden ocupar d’obtenir una visió global de l’esplai.

Si en voleu saber més podeu consultar el dossier sobre relleu del Movi de Sarrià.

 • Peti Ki Peti i l’acompanyament dels pre-monitors i pre-monitores

A l’esplai Peti Ki Peti, el curs en que els joves fan 18 anys, passen a ser part activa del grup de monitors, amb tots els drets i deures però no amb les mateixes responsabilitats. Formen un grup anomenat “Pre-monitors” i porten també un grup d’edat dintre de l’esplai. Cada pre-monitor, té un monitor referent amb més experiència a l’esplai per ajudar-lo a trobar el seu lloc i donar-li recolzament. Aquest monitor de referència, també comparteix grup de dissabte amb el seu pre-monitor. Els objectius sobre relleu a treballar amb els pre-monitors i pre-monitores s’estableixen partint d’un anàlisi tant del moment que està passant l’esplai i l’equip de monitores i monitors.

 • El Piolet i l’assessorament sector Vallès

L’esplai El Piolet està duent a terme un procés de relleu amb bastant èxit i amb metodologies diferents als dos exemples anteriors. Després de detectar un problema de relleu a l’esplai, el punt d’inflexió pel Piolet va ser l’assessorament que van rebre dels esplais del sector en una barbacoa temàtica sobre relleu. En aquesta vàren assistir 5 esplais i, en format taula rodona, van anar intercanviant les experiències i dificultats que cadascú es trobava en el relleu. Després d’aquest intercanvi d’experiències, un punt fort que ha treballat el Piolet ha estat el relleu vingut de fora de l’esplai, és a dir, no del grup de joves (que en el seu cas comprén joves de 15 i 16 anys), sinó d’amistats i coneguts dels monitors i monitores.
És una experiència que ens recorda que no només existeix el relleu des de dins de l’entitat, perquè tot i no tenir joves d’edat suficient, el relleu pot venir des de fora. I a més, posa de manifest el gran sentit que té fer xarxa i intercanviar experiències entre els esplais.

Bona feina esplai Movi, Peti i Piolet! I vosaltres treballeu el relleu? Com ho feu al vostre esplai? Expliqueu-nos-ho als comentaris! 

Per tots és sabut que l’etapa de monitors i monitores a la nostra vida tard o d’hora, s’acaba i que el treball que hem anat fent per l’entitat no ha de marxar amb nosaltres. Per això, els esplais necessitem treballar el relleu generacional i ens cal saber coses com fer traspassos d’informació  o com dotar els i les joves de l’entitat amb les eines necessàries per fer de monitor o monitora. Tot seguit veurem com els esplais Movi de Sarrià de Barcelona, la Peti ki Peti del Baix Llobregat i el Piolet del Vallès treballen el relleu a l’esplai.

 • Movi de Sarrià i l’equip d’Iniciació

“Iniciació” és un equip de monitors que vetlla per la formació de monitors i premonitors de l’esplai així com donar de nous recursos per tot l’equip de monitors. Aquesta formació tracta tant explicar com funciona l’esplai, com les eines pedagògiques que tenim o que ens manquen.  L’equip d’Iniciació esdevé un referent pels premonitors i s’encarreguen de mantenir-los vinculats a l’esplai durant el temps que són “Joves” i per tant no tenen monitors. Normalment a aquesta fase d’iniciació hi ha monitors que no porten grup de nens/es i es poden ocupar d’obtenir una visió global de l’esplai.

Si en voleu saber més podeu consultar el dossier sobre relleu del Movi de Sarrià.

 • Peti Ki Peti i l’acompanyament dels pre-monitors i pre-monitores

A l’esplai Peti Ki Peti, el curs en que els joves fan 18 anys, passen a ser part activa del grup de monitors, amb tots els drets i deures però no amb les mateixes responsabilitats. Formen un grup anomenat “Pre-monitors” i porten també un grup d’edat dintre de l’esplai. Cada pre-monitor, té un monitor referent amb més experiència a l’esplai per ajudar-lo a trobar el seu lloc i donar-li recolzament. Aquest monitor de referència, també comparteix grup de dissabte amb el seu pre-monitor. Els objectius sobre relleu a treballar amb els pre-monitors i pre-monitores s’estableixen partint d’un anàlisi tant del moment que està passant l’esplai i l’equip de monitores i monitors.

 • El Piolet i l’assessorament sector Vallès

L’esplai El Piolet està duent a terme un procés de relleu amb bastant èxit i amb metodologies diferents als dos exemples anteriors. Després de detectar un problema de relleu a l’esplai, el punt d’inflexió pel Piolet va ser l’assessorament que van rebre dels esplais del sector en una barbacoa temàtica sobre relleu. En aquesta vàren assistir 5 esplais i, en format taula rodona, van anar intercanviant les experiències i dificultats que cadascú es trobava en el relleu. Després d’aquest intercanvi d’experiències, un punt fort que ha treballat el Piolet ha estat el relleu vingut de fora de l’esplai, és a dir, no del grup de joves (que en el seu cas comprén joves de 15 i 16 anys), sinó d’amistats i coneguts dels monitors i monitores.
És una experiència que ens recorda que no només existeix el relleu des de dins de l’entitat, perquè tot i no tenir joves d’edat suficient, el relleu pot venir des de fora. I a més, posa de manifest el gran sentit que té fer xarxa i intercanviar experiències entre els esplais.

Bona feina esplai Movi, Peti i Piolet! I vosaltres treballeu el relleu? Com ho feu al vostre esplai? Expliqueu-nos-ho als comentaris! 

Per tots és sabut que l’etapa de monitors i monitores a la nostra vida tard o d’hora, s’acaba i que el treball que hem anat fent per l’entitat no ha de marxar amb nosaltres. Per això, els esplais necessitem treballar el relleu generacional i ens cal saber coses com fer traspassos d’informació  o com dotar els i les joves de l’entitat amb les eines necessàries per fer de monitor o monitora. Tot seguit veurem com els esplais Movi de Sarrià de Barcelona, la Peti ki Peti del Baix Llobregat i el Piolet del Vallès treballen el relleu a l’esplai.

 • Movi de Sarrià i l’equip d’Iniciació

“Iniciació” és un equip de monitors que vetlla per la formació de monitors i premonitors de l’esplai així com donar de nous recursos per tot l’equip de monitors. Aquesta formació tracta tant explicar com funciona l’esplai, com les eines pedagògiques que tenim o que ens manquen.  L’equip d’Iniciació esdevé un referent pels premonitors i s’encarreguen de mantenir-los vinculats a l’esplai durant el temps que són “Joves” i per tant no tenen monitors. Normalment a aquesta fase d’iniciació hi ha monitors que no porten grup de nens/es i es poden ocupar d’obtenir una visió global de l’esplai.

Si en voleu saber més podeu consultar el dossier sobre relleu del Movi de Sarrià.

 • Peti Ki Peti i l’acompanyament dels pre-monitors i pre-monitores

A l’esplai Peti Ki Peti, el curs en que els joves fan 18 anys, passen a ser part activa del grup de monitors, amb tots els drets i deures però no amb les mateixes responsabilitats. Formen un grup anomenat “Pre-monitors” i porten també un grup d’edat dintre de l’esplai. Cada pre-monitor, té un monitor referent amb més experiència a l’esplai per ajudar-lo a trobar el seu lloc i donar-li recolzament. Aquest monitor de referència, també comparteix grup de dissabte amb el seu pre-monitor. Els objectius sobre relleu a treballar amb els pre-monitors i pre-monitores s’estableixen partint d’un anàlisi tant del moment que està passant l’esplai i l’equip de monitores i monitors.

 • El Piolet i l’assessorament sector Vallès

L’esplai El Piolet està duent a terme un procés de relleu amb bastant èxit i amb metodologies diferents als dos exemples anteriors. Després de detectar un problema de relleu a l’esplai, el punt d’inflexió pel Piolet va ser l’assessorament que van rebre dels esplais del sector en una barbacoa temàtica sobre relleu. En aquesta vàren assistir 5 esplais i, en format taula rodona, van anar intercanviant les experiències i dificultats que cadascú es trobava en el relleu. Després d’aquest intercanvi d’experiències, un punt fort que ha treballat el Piolet ha estat el relleu vingut de fora de l’esplai, és a dir, no del grup de joves (que en el seu cas comprén joves de 15 i 16 anys), sinó d’amistats i coneguts dels monitors i monitores.
És una experiència que ens recorda que no només existeix el relleu des de dins de l’entitat, perquè tot i no tenir joves d’edat suficient, el relleu pot venir des de fora. I a més, posa de manifest el gran sentit que té fer xarxa i intercanviar experiències entre els esplais.

Bona feina esplai Movi, Peti i Piolet! I vosaltres treballeu el relleu? Com ho feu al vostre esplai? Expliqueu-nos-ho als comentaris!