Arribats al mes de març, els esplais estan donant els últims retocs a les seves activitats de  colònies, campaments i sortides de primavera. Una bona pràctica referent a aquestes sortides seria la de l’esplai Les Cent Teies, que obre les portes de la sortida a tota la població.

El seu objectiu és seguir captant més infants per a l’esplai, ja que l’esplai es força nou (es va formar i va començar a fer activitat el setembre del curs passat). Com a bona pràctica és interessant el fet de què estan fent una sortida de primavera encarada a treballar un dels seus objectius generals de l’esplai: augmentar la participació d’infants i donar-se a conèixer mitjançant activitats obertes. Per preparar l’activitat, el 100 Teies està seguint tots els passos per tal de portar l’activitat en ordre i al dia: notificar l’activitat amb 25 dies d’antelació, obrir una fitxa d’activitats de vacances de primavera i, per donar-se a conèixer, han fet una demanda de cartells adaptant els genèrics de “Vine a l’esplai”.

I el teu esplai quina activitat de primavera fa? Quins objectius específics té?

Arribats al mes de març, els esplais estan donant els últims retocs a les seves activitats de  colònies, campaments i sortides de primavera. Una bona pràctica referent a aquestes sortides seria la de l’esplai Les Cent Teies, que obre les portes de la sortida a tota la població.

El seu objectiu és seguir captant més infants per a l’esplai, ja que l’esplai es força nou (es va formar i va començar a fer activitat el setembre del curs passat). Com a bona pràctica és interessant el fet de què estan fent una sortida de primavera encarada a treballar un dels seus objectius generals de l’esplai: augmentar la participació d’infants i donar-se a conèixer mitjançant activitats obertes. Per preparar l’activitat, el 100 Teies està seguint tots els passos per tal de portar l’activitat en ordre i al dia: notificar l’activitat amb 25 dies d’antelació, obrir una fitxa d’activitats de vacances de primavera i, per donar-se a conèixer, han fet una demanda de cartells adaptant els genèrics de “Vine a l’esplai”.

I el teu esplai quina activitat de primavera fa? Quins objectius específics té?

Arribats al mes de març, els esplais estan donant els últims retocs a les seves activitats de  colònies, campaments i sortides de primavera. Una bona pràctica referent a aquestes sortides seria la de l’esplai Les Cent Teies, que obre les portes de la sortida a tota la població.

El seu objectiu és seguir captant més infants per a l’esplai, ja que l’esplai es força nou (es va formar i va començar a fer activitat el setembre del curs passat). Com a bona pràctica és interessant el fet de què estan fent una sortida de primavera encarada a treballar un dels seus objectius generals de l’esplai: augmentar la participació d’infants i donar-se a conèixer mitjançant activitats obertes. Per preparar l’activitat, el 100 Teies està seguint tots els passos per tal de portar l’activitat en ordre i al dia: notificar l’activitat amb 25 dies d’antelació, obrir una fitxa d’activitats de vacances de primavera i, per donar-se a conèixer, han fet una demanda de cartells adaptant els genèrics de “Vine a l’esplai”.

I el teu esplai quina activitat de primavera fa? Quins objectius específics té?

Arribats al mes de març, els esplais estan donant els últims retocs a les seves activitats de  colònies, campaments i sortides de primavera. Una bona pràctica referent a aquestes sortides seria la de l’esplai Les Cent Teies, que obre les portes de la sortida a tota la població.

El seu objectiu és seguir captant més infants per a l’esplai, ja que l’esplai es força nou (es va formar i va començar a fer activitat el setembre del curs passat). Com a bona pràctica és interessant el fet de què estan fent una sortida de primavera encarada a treballar un dels seus objectius generals de l’esplai: augmentar la participació d’infants i donar-se a conèixer mitjançant activitats obertes. Per preparar l’activitat, el 100 Teies està seguint tots els passos per tal de portar l’activitat en ordre i al dia: notificar l’activitat amb 25 dies d’antelació, obrir una fitxa d’activitats de vacances de primavera i, per donar-se a conèixer, han fet una demanda de cartells adaptant els genèrics de “Vine a l’esplai”.

I el teu esplai quina activitat de primavera fa? Quins objectius específics té?