Per tots és sabut, que hi ha milers de tipologies organitzatives a l’esplai. Una d’elles és el treball per comissions, una manera d’organitzar la feina desglossada en petits grups de treball.

L’esplai Boix treballa per comissions, tant els monitors i monitores com el grup de joves. Cada monitora forma part d’una comissió organitzadora d’una de les tres excursions conjuntes que fan al curs. Així, una monitora de cada grup d’edat forma part d’una comissió, de manera que a cada comissió hi ha monitores de totes les edats, amb més i menys experiència dins l’esplai. D’aquesta manera es treballa el relleu intern i a més, cada monitora vetlla perquè l’excursió s’adeqüi al grup d’edat del qual ell/a és referent.

També treballen per comissions per tal de fer el redactat final dels diferents projectes i memòries de curs i de les activitats d’estiu, de manera que s’encarreguen de recopilar tota la informació valorada a les reunions d’equip de monis, fan la compilació final i els últims retocs. Així totes les monitores aprenen a redactar documents de l’esplai i en poden ensenyar en anys posteriors als més novells.

Pel que fa al grup de joves, cada any varia depenent de com sigui el grup, però el treball en comissions és una bona metodologia que van treballant al llarg del curs per tal  d’organitza l’activitat d’estiu; de manera que uns busquen el lloc, altres el transport, una altre comissió s’encarrega de fer els menús, etc.

El treball per comissions és un bon exemple de diversificar la feina i fer-la de totes! Bona feina Boix!

I vosaltres, com ho feu?Per tots és sabut, que hi ha milers de tipologies organitzatives a l’esplai. Una d’elles és el treball per comissions, una manera d’organitzar la feina desglossada en petits grups de treball.

L’esplai Boix treballa per comissions, tant els monitors i monitores com el grup de joves. Cada monitora forma part d’una comissió organitzadora d’una de les tres excursions conjuntes que fan al curs. Així, una monitora de cada grup d’edat forma part d’una comissió, de manera que a cada comissió hi ha monitores de totes les edats, amb més i menys experiència dins l’esplai. D’aquesta manera es treballa el relleu intern i a més, cada monitora vetlla perquè l’excursió s’adeqüi al grup d’edat del qual ell/a és referent.

També treballen per comissions per tal de fer el redactat final dels diferents projectes i memòries de curs i de les activitats d’estiu, de manera que s’encarreguen de recopilar tota la informació valorada a les reunions d’equip de monis, fan la compilació final i els últims retocs. Així totes les monitores aprenen a redactar documents de l’esplai i en poden ensenyar en anys posteriors als més novells.

Pel que fa al grup de joves, cada any varia depenent de com sigui el grup, però el treball en comissions és una bona metodologia que van treballant al llarg del curs per tal  d’organitza l’activitat d’estiu; de manera que uns busquen el lloc, altres el transport, una altre comissió s’encarrega de fer els menús, etc.

El treball per comissions és un bon exemple de diversificar la feina i fer-la de totes! Bona feina Boix!

I vosaltres, com ho feu?

Per tots és sabut, que hi ha milers de tipologies organitzatives a l’esplai. Una d’elles és el treball per comissions, una manera d’organitzar la feina desglossada en petits grups de treball.

L’esplai Boix treballa per comissions, tant els monitors i monitores com el grup de joves. Cada monitora forma part d’una comissió organitzadora d’una de les tres excursions conjuntes que fan al curs. Així, una monitora de cada grup d’edat forma part d’una comissió, de manera que a cada comissió hi ha monitores de totes les edats, amb més i menys experiència dins l’esplai. D’aquesta manera es treballa el relleu intern i a més, cada monitora vetlla perquè l’excursió s’adeqüi al grup d’edat del qual ell/a és referent.

També treballen per comissions per tal de fer el redactat final dels diferents projectes i memòries de curs i de les activitats d’estiu, de manera que s’encarreguen de recopilar tota la informació valorada a les reunions d’equip de monis, fan la compilació final i els últims retocs. Així totes les monitores aprenen a redactar documents de l’esplai i en poden ensenyar en anys posteriors als més novells.

Pel que fa al grup de joves, cada any varia depenent de com sigui el grup, però el treball en comissions és una bona metodologia que van treballant al llarg del curs per tal  d’organitza l’activitat d’estiu; de manera que uns busquen el lloc, altres el transport, una altre comissió s’encarrega de fer els menús, etc.

El treball per comissions és un bon exemple de diversificar la feina i fer-la de totes! Bona feina Boix!

I vosaltres, com ho feu?

Per tots és sabut, que hi ha milers de tipologies organitzatives a l’esplai. Una d’elles és el treball per comissions, una manera d’organitzar la feina desglossada en petits grups de treball.

L’esplai Boix treballa per comissions, tant els monitors i monitores com el grup de joves. Cada monitora forma part d’una comissió organitzadora d’una de les tres excursions conjuntes que fan al curs. Així, una monitora de cada grup d’edat forma part d’una comissió, de manera que a cada comissió hi ha monitores de totes les edats, amb més i menys experiència dins l’esplai. D’aquesta manera es treballa el relleu intern i a més, cada monitora vetlla perquè l’excursió s’adeqüi al grup d’edat del qual ell/a és referent.

També treballen per comissions per tal de fer el redactat final dels diferents projectes i memòries de curs i de les activitats d’estiu, de manera que s’encarreguen de recopilar tota la informació valorada a les reunions d’equip de monis, fan la compilació final i els últims retocs. Així totes les monitores aprenen a redactar documents de l’esplai i en poden ensenyar en anys posteriors als més novells.

Pel que fa al grup de joves, cada any varia depenent de com sigui el grup, però el treball en comissions és una bona metodologia que van treballant al llarg del curs per tal  d’organitza l’activitat d’estiu; de manera que uns busquen el lloc, altres el transport, una altre comissió s’encarrega de fer els menús, etc.

El treball per comissions és un bon exemple de diversificar la feina i fer-la de totes! Bona feina Boix!

I vosaltres, com ho feu?