Les reunions dels equips de monitors i monitores són una de les eines organitzatives més importants i formen part del dia a dia de l’esplai. És on compartim pensaments, sentiments, actituds i idees per prendre decisions de manera consensuada.

Les reunions tenen un valor molt important a l’hora de preparar, implementar i avaluar els nostres projectes i activitats. Ens ajuden a treballar la cohesió de l’equip i cal que valorem el fet que monitors i monitores hi dediquem un temps de la nostra vida de manera voluntària: cal planificar-les bé i fer-les quan és convenient, perquè no siguin innecessàries o interminables.

Una bona pràctica que volem destacar és la que ens va ensenyar l’esplai Güitxi-Güitxi a una reunió de Sector. Abans de començar, posen els telèfons mòbils a un cistell. Així eviten mirar-los i recorden posar-los en silenci.

Sovint són moltes les distraccions que fan que les reunions no siguin tan operatives. Algunes són inevitables -com quan algun familiar ve a fer una pregunta quan estem reunits-, i altres les podem evitar. Us proposem pensar en:

  1. Quin objectiu té la reunió? Compartim prèviament l’ordre del dia i preparem el material.

  2. Quan durarà? Explicitem-ho a la convocatòria (ens permetrà gestionar bé el temps en l’àmbit personal per assistir-hi). Fem descansos cada dues hores, a tot estirar i, si ens allarguem massa de l’hora, postposem-la.

  3. Quin serà el lloc més idoni? Valorem el nombre de participants, els temes a parlar, com ens situarem per facilitar la participació i l’atenció…

  4. Com la durem a terme? Posem mecanismes per conduir-la, evitar distraccions i afavorir la participació i presa de decisions. Si al final valorem com ha anat, podrem mantenir o millorar alguns aspectes del desenvolupament.

  5. Quins acords hem pres i com els executarem? Les reunions són òrgans de decisió; les nostres conclusions s’han de dur a terme en el temps acordat.

Us engresquem a ser creatius i provar mecanismes de millora. Trobareu propostes al banc de recursos i podeu demanar càpsules formatives i assessoraments, que us proporcionaran eines i idees. Per més informació contacteu amb l’Equip General del Sector o el coordinador de projectes del territori.

Com sempre, si teniu altres bones praxis per fer operatives les reunions, us demanem que ens les feu arribar. Si les compartim entre esplais, podrem aprendre les unes de les altres!