Aquest any, ens avancem i comencem des del juliol a treballar per pensar i decidir què farem el proper curs a Esplais Catalans!

Per tal de començar a treballar, us proposem un parell de preguntes perquè ens feu arribar les vostres aportacions al Pla de Treball i pugueu participar! Són 4 preguntes molt senzilles, que podeu respondre com a equip o individualment. Les vostres propostes, tant al qüestionari com al sector, serviran perquè, al Gran Comitè, elaborem un Pla de Treball més compartit i que respongui a les necessitats dels esplais. Fruit d’aquest procés participatiu, aprovarem el Pla de Treball a la propera Assemblea General Ordinària (AGO).

Esperem les vostres respostes!

Per refrescar la memòria…

Recordeu que l’any passat vam aprovar el Pla Estratègic de l’associació en el qual ens marquem diversos objectius pel període 2014-17. Cliqueu en aquest enllaç per a tornar-lo a llegir i, potser, inspirar-vos i tenir noves idees.

Què és el Pla de Treball?:

  • El Pla de Treball és el document que concreta els projectes que es desenvoluparan per assolir els objectius del Pla Estratègic durant un curs.
  • Recull els projectes dels sectors, els transversals d’Esplais Catalans i els de les Comissions.
  • S’aprova a l’Assemblea General Ordinària i es construeix a partir de les propostes dels esplais a les reunions de sector, la revisió dels projectes del curs anterior i les propostes que sorgeixin per treballar els objectius estratègics.

Un cop repassat això, aquí teniu el formulari!