L’Escola de Dirigents d’enguany, Mirant l’esplai, construint el projecte educatiu, començarà després de l’Assemblea General d’Esplac, el dissabte dia 1 de desembre a la tarda a les 16h i acabarà l’endemà diumenge a les 18h. A partir d’avui, ja us hi podeu inscriure a través de l’ASSAC on line! A l’inscripció trobareu més detalls sobre l’organització i desenvolupament de l’Escola de Dirigents. Afanyeu-vos i no us quedeu sense plaça!

L’Escola de Dirigents 2012, com ja us vam avançar, proposa aprofundir en diferents temàtiques vinculades al projecte educatiu d’Esplac des de dues vessants:

  • Dissabte a la tarda: s’exploraran des d’un punt de vista més teòric, de definició i construcció de conceptes, per a assentar les bases per al futur debat.
  • Diumenge al matí: es compartiran exemples pràctics relacionats amb les mateixes temàtiques d’entitats externes a Esplac , per a inspirar-nos i així poder contrastar amb la nostra tasca educativa a l’esplai.

Així doncs, hi haurà aquests itineraris que tindran lloc tot el cap de setmana, dissabte en la vessant més teòrica i diumenge amb exemples pràctics:

ITINERARIS CONCEPTES RELACIONATS
Escola de participació Ciutadania, democràcia, projecte comú.
Model d’educació popular Educació integral, comunitat, responsabilitat dels agents educatius.
Eina de transformació social Progressisme, associacionisme, coherència.
Espai d’aprenentatge vivencial Quotidià i convivència, relació amb l’entorn, creixement conjunt.
Espai de l’infant Infància i adolescència, l’infant ciutadà, autonomia.
Com a mirall de la realitat Diversitat, laïcitat, llibertat.