El passat 12 i 13 de novembre, 270 monitores i monitores dels esplais de Barcelona vam celebrar la Trobada de Monitores del nostre sector. Sent 16 esplais participants ens hem mantingut en el volum de participació dels darrers últims anys, sent un èxit en aquest sentit! Enguany, ens vam trobar a la casa de colònies Artur Martorell, a Calafell.

Els objectius de la Trobada de Monis són promoure la cohesió i coneixença dels esplais i monis del sector i oferir formacions que responguin a l’interès dels mateixos. Per això, vam fer 10 formacions simultànies durant la tarda de dissabte, moltes de les quals es van desdoblar pel volum de fer interessada en participar-hi: educació ambiental, drogues amb adolescents, educació emocional, inclusió i diversitat, gènere i el joc. A la nit, i com a cada Trobada de Monis del sector, vam organitzar unes obres de teatre per esplais abans de començar la festa.

Durant la preparació de l’activitat es va crear una comissió que va elaborar un Protocol contra agressions discriminatòries que es poguessin donar durant i especialment, la nit de dissabte amb la festa del sector. Més enllà de ser una resposta a una necessitat específica del sector, volien generar un debat sobre la temàtica als esplais i visibilitzar que en els espais de festa, encara que siguem monitores, reproduïm estereotips i actituds discriminatòries i cal que estiguem alerta. Amb el treball fet per aquest grup de treball, ara al sector ens plantegem elaborar un Protocol que sigui generalitzable per totes les activitats de sector, debatut per tots els esplais i consensuat pel màxim de monitores possible!

El diumenge vam fer un petit taller que ha servit per proposar-nos, de cara a l’any vinent, organitzar sessions i tallers simultànies com per exemple, un cine-fòrum. Abans de marxar, vam gaudir d’una paella on la majoria d’esplais es van quedar a menjar.

Per fer una mica de memòria i repàs dels millors moments de la Trobada, li podem fer un cop d’ull al Flickr del Sector Barcelona.