Redacció: Encís

Els que hem crescut a l’entorn dels esplais som molt conscients de la importància de l’educació en el temps de lleure per fomentar una societat més justa, solidària i participativa. Com deia Xesco Boix, els infants que creixen als esplais ho fan “amb el cor net i el cap clar”. D’acord amb aquesta idea, la cooperativa Encís ha impulsat Ergosum; la caixa regal que conté experiències per compartir amb els altres ajudant a construir valors comunitaris.

Les caixes regal Ergosum fugen de la tendència d’oci d’evasió que s’ha instaurat a la societat i promou un model d’oci basat en la generació d’espais de diversió i aprenentatge amb els demés. D’aquesta forma, el lleure es concep ―de la mateixa manera que ho fan els esplais― com un espai compartit en el qual ens divertim, aprenem i creixem com a persones i com a comunitat.

La primera caixa regal d’Ergosum és ‘Ergosum en família’ i conté 25 propostes d’experiències d’oci familiar que giren a l’entorn del treball i la vivència dels valors. Es poden escollir experiències de diferent temàtica (social, cultural, gastronòmica, ambiental, artística i científica) com, per exemple, aprendre a l’ofici de pastor, ballar en cadira de rodes, descobrir la figura de Ferrer i Guàrdia, fer mobles de disseny a partir de material reutilitzat, d’entre moltes altres.

La part més transformadora d’Ergosum és que totes les experiències estan desenvolupades per entitats o empreses socials del territori; fet que implica que Ergosum sigui la única caixa regal que existeix que promou una veritable economia social. L’objectiu principal d’Encís a través d’Ergosum és visibilitzar la importància que els diners tinguin un sentit més enllà que el de servir únicament com un mer instrument d’enriquiment de capital. Ergosum és humanitzar l’economia i posar-la al servei de la construcció d’un món més just i solidari de la mà del teixit associatiu i les entitats del tercer sector.

Des dels esplais, des de les entitats o des del cooperativisme d’Encís: tots treballem amb l’objectiu de fer dels nostres pobles, barris i ciutats, uns espais de convivència i de construcció i aprenentatge compartit.