Protocol
per a la
prevenció i
l’actuació
davant la
violència
o l’abús

Descripció

Les violències i agressions sexistes, l’abús de poder i qualsevol altra tipus de tracte discriminatori són un greu problema social i polític que afecta a tota la ciutadania. També a les nostres entitats, que encara som més vulnerables si tenim en compte que treballem amb infants i joves. Considerem que és essencial treballar de forma transversal i col.laborativa en l’elaboració d’un protocol consensuat, on tothom s’hi vegi representat (infants, joves, monitores, dirigents i treballadores) i esdevingui una eina per protegir, prevenir i salvaguardar totes aquelles actituds indesitjables.

Objectius
  • Formar-nos i oferir espais de debat als esplais, sectors i òrgans de participació sobre l’abús i les agressions.
  • Elaborar un protocol d’abusos i agressions que representi i sigui compartit per tots els agents que participen d’Esplais Catalans.
  • Crear un grup de treball obert i compromès, que sigui a la vegada un espai de seguretat per a tothom que hi participa, i que s’encarregui d’elaborar el protocol i dinamitzar els debats o dinàmiques que consideri oportuns.
  • Formar una persona experta de la Secretaria tècnica sobre el tema, que es pugui encarregar de gestionar les diverses situacions donades.
  • Incloure formació sobre els abusos i les agressions als cursos Marta Mata.
  • Comptar amb persones i entitats expertes que ens puguin assessorar i formar al llarg de tot el procés.
Contacte

esplac@esplac.cat

Recursos

Aquí podeu trobar el Protocol

Notícies relacionades