Infància

Descripció

Ens proposem treballar en dues línies d’acció des del projecte Infància. La primera, vol potenciar la transformació de les relacions educatives que establim amb els infants perquè esdevinguin ciutadans actius de ple dret. La segona, vol que s’estableixin els mecanismes institucionals necessaris perquè es compleixi la Convenció Universal dels Drets dels Infants a tots els territoris; abans, però, considerem imprescindible fer-ne una revisió des de la perspectiva dels nostres projectes educatius.

Objectius
  • Treballar els Drets dels Infants en l’àmbit local amb els esplais per tal que, des d’una anàlisi del seu entorn, puguin fer pressió als agents polítics del seu territori.
  • Fer d’Esplac un agent educatiu conegut i reconegut per les administracions, els agents educatius i els mitjans de comunicació a través de la revisió de la Convenció dels Drets dels Infants.
  • Fer una revisió de la nostra pràctica educativa.
  • Que els esplais es formin en infància.
Contacte

esplac@esplac.cat

Notícies relacionades