Relleu

Descripció

El relleu és un procés d’entrada i sortida de persones i coneixements dins de l’equip de monitores i monitors de l’esplai que implica un doble sentit, un buidatge i aprenentatge, que suposa la reproducció de l’esplai i, per tant, la continuïtat o la mort d’aquest esplai. El doble moviment de sortida i entrada afecta, directa o indirectament, els tres protagonistes de l’entitat (monitores i monitors, infants i famílies), i implica un traspàs continu de coneixements i responsabilitats.

El projecte neix de l’anàlisi fet per la creació del Pla Estratègic. Els últims cursos s’ha observat que la trajectòria de monis i dirigents als esplais cada cop és més curta i que els processos de relleu als esplais cada cop són més ràpids. A tot això, cal que hi sumem els efectes de la pandèmia de la Covid-19 a l’educació en el lleure. En aquest context cal posar el focus en com es fa el relleu als esplais i a Esplac i garantir que la roda del relleu no s’atura.

Objectius
  • Assegurar que les monitores i monitors tinguin un procés de relleu de qualitat que garanteixi la sostenibilitat i tasca pedagògica dels esplais.
  • Assegurar un procés de relleu de qualitat als equips d’Esplac per garantir la dinamització i participació democràtica de l’associació.
Contacte

maresme@esplac.cat

Recursos
  • Decàleg relleu (Entrem, fem i deixem pas)
  • Esmolet participació

Notícies relacionades