Esplais Catalans ha realitzat, amb la col·laboració de la XES (Xarxa d’Economia Solidària), el balanç social de l’exercici 2013. El balanç social és un eina que mesura les aportacions econòmiques, socials i ambientals que l’associació ha realitzat en aquest període de temps, tenint en compte 50 indicadors sobre aspectes com la democràcia interna, la igualtat, el compromís ambiental, el compromís social i la qualitat laboral.

A través de la realització d’aquest document ens comprometem a mostrar les nostres pràctiques i valors internament –amb l’objectiu de detectar les debilitats i millorar les pràctiques quotidianes– i també externament, ja que les dades i indicadors recollits serviran per a publicar l’informe agregat amb els balanços socials de totes les entitats que l’hagin fet.

És important remarcar que amb els resultats obtinguts del balanç social, Esplais Catalans establirem uns objectius de millora per al següent any i, d’aquesta manera, podrem obtenir el segell del Balanç Social, que ens acreditarà com a una associació compromesa amb l’economia solidària.

Us animem a fer un cop d’ull als resultats del balanç social 2013 dins la nova secció de la web  Els comptes clars, on publicarem a partir d’ara la documentació econòmica rellevant de l’entitat. Remarquem que l’apartat de “Qualitat professional” no s’ha omplert degudament, donat que no som una entitat prestadora de serveis. Tot i així, ja estem treballant amb la XES per tal d’adaptar aquest apartat a la nostra realitat en propers exercicis.

Podeu trobar directament el Balanç Social 2013 d’Esplais Catalans clicant aquí.