Unifiquem l’estil i resolem dubtes gramaticals per posar cohesió i coherència als textos de l’entitat amb el Llibre d’Estil d’Esplais Catalans!

L’estil és una manera distintiva i específica d’estructurar la comunicació. Quan es tracta de definir l’estil adequat per una associació en la que tantes persones diferents són emissores d’informació i prenen part en la redacció de textos corporatius (Secretaria Tècnica, dirigents, representants de les comissions…) sorgeixen problemes i dubtes. És aquí on trobem la importància d’unificar criteris i disposar d’un manual d’estil propi que aporti ordre, cohesió i coherència en tots aquells textos que formulem en el marc de l’entitat. En resposta a aquesta necessitat, neix el Llibre d’Estil d’Esplais Catalans, que vol contribuir a la bona imatge de l’associació a través de la correcció i l’homogeneïtat de les seves comunicacions escrites i verbals.

És important remarcar que no es tracta d’un document definitiu: és viu, subjecte a canvis i transformacions, i en revisió constant.

Qui pot fer servir el Llibre d’Estil d’Esplais Catalans?

Les persones destinatàries del Llibre d’Estil d’Esplais Catalans són tant les treballadores i treballadors de la Secretaria Tècnica, encarregades de redactar la majoria de textos, com les persones dirigents de l’entitat, a qui els pot ser útil aquest recurs en l’escriptura de comunicats, posicionaments i, fins i tot, publicacions a les xarxes socials dels diferents sectors.

També us pot servir als esplais com a guia per redactar el vostre propi llibre d’estil, que respongui a les vostres necessitats i reflexions, o podeu incorporar directament la proposta que us fem des d’Esplac.

On es pot trobar? 

El podeu consultar en versió web amb un índex dels apartats amb el que podreu anar, directament, a consultar el dubte desitjat.

Podeu trobar-lo a l’apartat del banc de recursos provisional o directament aquí:

 

Esperem que aquest document respongui als objectius amb què ha estat creat, i que les persones que en feu consulta hi trobeu un instrument de referència útil i eficaç que contribueixi a incrementar la vostra autonomia lingüística i a posar en valor tant la imatge escrita de la nostra associació com la de la llengua catalana.