En aquest punt del curs molts esplais ja tenen ben preparades les seves activitats d’estiu: les rutes, els campaments i les colònies estan bastant planificades. Ara toca planificar les activitats d’aquestes sortides i en alguns casos els àpats. L’esplai Peti ki Peti ens ensenya com de profitós pot ser fer intendència d’una forma ben organitzada.

L’esplai Peti ki peti aposta perquè els àpats dels infants siguin equilibrats, bons, sans i de qualitat. Per aquesta raó decideixen que són ells mateixos els qui cuinin a les sortides conjuntes de l’esplai durant l’estiu. Amb això s’asseguren que intentaran tenir tots aquests aspectes en compte, també que reduiran despeses al preu de l’allotjament i la part més important per l’esplai: que els monitors/es i els infants veuran la intendència com un espai d’aprenentatge més a l’esplai.

Qui fa d’intendent? A l’esplai Peti ki Peti, els intendents són un grup de quatre monitors amb experiència a la cuina que s’alternen entre ells. I dos més, un monitor amb ganes d’aprendre a cuinar i un premonitor. D’aquesta manera a la cuina sempre hi ha quatre monitors, les primeres persones són les que portaran “la batuta” a la cuina, els altres dos són persones rotatives que no repeteixen a la cuina en les mateixes colònies, fent així que tots “els motivats” passin per la cuina. Així doncs, es pot dir que cap intendent es queda sense gaudir d’alguna activitat de les colònies i que el relleu d’intendència queda assegurat.

Hi ha moltes altres formes d’organitzar la intendència. Per exemple, l’esplai Isard-Flor de Neu sempre ha comptat amb ex-monitors amb ganes d’ajudar a l’entitat. Altres esplais reben l’ajuda de les famílies i són elles les qui s’encarreguen d’aquest aspecte. I vosaltres? Feu intendència? Com?