Arriba la versió 2.0 del Dossier de recursos per treballar la perspectiva GSDD a l’esplai. Nous recursos i eines proposades per la Comissió de Gèneres i Sexualitats Diverses i Dissidents d’Esplac per fer de l’esplai un espai més segur, inclusiu i divers. 

Fa un any, la Comissió de Gèneres i Sexualitats Diverses i Dissidents (GSDD) d’Esplac va crear un dossier de recursos pedagògics per treballar la perspectiva GSDD a l’esplai. L’objectiu de la Comissió és generar discurs al voltant d’aquesta perspectiva i formar un espai segur, de cures i de formació al voltant del tema. És per això que amb la creació d’aquest dossier es volia treballar la perspectiva GSDD als esplais i fer que siguin un espai més inclusiu.

Avui, surt una segona versió del dossier amb noves accions i dinàmiques. També hi trobareu activitats per fer amb els diferents grups d’edat de l’esplai i amb l’equip de monitores i monitors.

Cal remarcar, però, que només fent activitats d’aquest recull no estem incorporant la perspectiva GSDD a l’esplai, ja que aquesta ha de ser transversal. Ha d’anar acompanyada també d’un treball formatiu com a monitores per poder tenir present aquesta perspectiva sempre en el nostre dia a dia.

A continuació teniu l’enllaç a la versió curta del dossier i a la versió més detallada i extensa.