Gestió
de con-
flictes

Descripció

Posem a disposició dels esplais recursos de qualitat i un suport adequat per gestionar els conflictes interns de manera autònoma i des d’una perspectiva integral, és a dir, tenint en compte tots els aspectes relatius a l’organització, la persona, el conflicte i tot el procés de resolució. Evitarem així que tinguin un impacte negatiu a l’esplai i es puguin aprofitar com el que realment són: oportunitats per a la millora, l’enfortiment i el creixement.

Objectius
  • Fer d’Esplac un referent en la gestió de conflictes dins dels esplais i els equips de dirigents.
  • Oferir eines, assessorament i estratègies de prevenció i resolució dels conflictes als esplais.
  • Oferir als esplais una guia que orienti sobre la gestió feta en diferents conflictes per tal que tinguin eines per resoldre’ls de manera autònoma.
  • Seguir fent trobades periòdiques amb el grup de treball enfocades al debat i a la millora de la pràctica educativa.
Contacte

esplac@esplac.cat

Recursos

Notícies relacionades